Forskning viser: Støttestrømper kan forhindre blodpropp

Folkehelseinstituttet informerer April 2019: Risikoen for å få blodpropp i beina (venetrombose) reduseres betydelig med bruk av støttestrømper, viser en undersøkelse gjort på pasienter innlagt på sykehus. Resultatet av forskningen viser også at det sannsynligvis også reduserer risikoen for å få blodpropp i lungene. 

I denne systematiske Cochrane-rapporten var spørsmålet: Hva er effekten av å bruke støttestrømper for å forhindre blodpropp blant pasienter innlagt på sykehus?

Bruk av støttestrømper ble sammenliknet med ingen bruk av disse.

Resultatene viser at støttestrømper:

  • reduserer tilfeller av dyp venetrombose
  • trolig reduserer proksimal dyp venetrombose
  • muligens reduserer lungeemboli

Informasjonen er basert på 20 studier

Forfatterne gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i mars 2017, og fant 20 studier med i alt 1681 pasienter. Pasientene var hovedsakelig innlagt på sykehus for kirurgiske inngrep. Alle studiene sammenlignet støttestrømpebruk versus ingen bruk av støttestrømper.

Hele Cochrane-rapporten kan du lese her: Graduated compression stockings for prevention of deep vein thrombosis

Her kan du laste ned Folkehelseinstituttets informasjon om støttestrømper i pdf-format

Støttestrømper forhindrer blodpropp, viser forskning.
Støttestrømper forhindrer blodpropp, viser forskning.
Please follow and like us: