Støttestrømper er viktig ved rehabilitering fra DVT - dyp venetrombose - fordi det bidrar til å redusere utviklingen av venesykdom og fremmer et sterkere sirkulasjonssystem....