Folkehelseinstituttet informerer April 2019: Risikoen for å få blodpropp i beina (venetrombose) reduseres betydelig med bruk av støttestrømper, viser en undersøkelse gjort på pasienter innlagt...